Miljö

Huvuddelen av allt lastemballage går att återanvända. Materialåtervinning betraktas ur miljösynpunkt som ett viktigt led för oss, särskilt för att minska förbrukningen av energi och basråvaror.

Genom att tillhandahålla ett rikstäckande nätverk av insamlingsstationer där emballage och förpackningsavfall omhändertas och sorteras på bästa miljövänliga sätt kan vi minska uppkomsten av förpackningsavfall.

För att upprätthålla ett ekologiskt hållbart system för framtiden så samarbetar vi med Sveriges kommuner och återvinningsbolag för att säkerställa att allt emballage som ingår i vårt system dokumenteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Trygghet

Vi sätter kunden i fokus. Du skall känna dig trygg. Ett lagstadgat producentansvar på träemballage infördes 30 juni 2001. Du behöver inte bekymra dig över producentansvaret eller brott mot miljöbalken när du säljer emballaget vidare till dina kunder. Vi ger dig helt enkelt lagstadgade produkter. Allt virke uppfyller kraven på torkanläggningar enligt ISPM15 internationell standard vilka har tillåtelse att märka sina trävaror med KD 56 C/30 min.

För att våra anslutna företag ska få reparera EUR-pall kräver vi att de är licenscertifierade av DNV (Det Norske Veritas) för att försäkra att reparationsstandarden SS 84 20 08 upprätthålls.

Allt lastemballage som ingår i CPL-gruppens system kontrolleras av auktoriserad personal för att upprätthålla den höga säkerhets- och miljöskyddsnivå som ställs på produkterna, vare sig det är nya eller begagnade.

Kvalitet

Lastemballage ska ha en sådan kvalité att den tål påfrestningar för sitt ändamål. Därför erbjuder vi lastemballage i flera olika hållfasthetssteg. Utifrån ditt användningsområde och de dagliga påfrestningarna i hanteringskedjan kan vi erbjuda dig skräddarsytt lastemballage, just för ditt ändamål.

Lastemballaget är noggrant kontrollerat och godkänt av oss genom våra kvalitets- och garantiåtaganden. De uppfyller mer än väl alla miljö- och säkerhetskrav för yrkesmässigt bruk.

Ansvar

Vi bildade tillsammans med träbranschens tillverknings- och reparationsföretag CPL-gruppens Returemballage för att i enlighet med rådande producentansvar uppfylla EU´s förpackningsdirektiv.

Alla företag som ingår i CPL-gruppen har förbundit sig att dokumentera och märka träemballage vilket även förpackningsförordningen och EU´s förpackningsdirektiv föreskriver. Vår märkning med mönsterskyddade varumärken påvisar vårt miljöansvar.

Ett första steg för att ta ansvar för miljön kan vara att använda lastpallen CP-B, vilken tillverkas från återvunnet träförpackningsavfall. Eller CPL-gruppens pall för att minska transporterna på våra vägar. När lastemballage från CPL-gruppen inte längre uppfyller uppsatta krav tar vi emot det kostnadsfritt.

Service

Dygnet runt service

På vår webbplats har du möjlighet att få information om försäljare, återvinningsstationer, reparationsföretag och produktinformation.

Emballagekonsultationer

Kontakta ditt lokala företag inom CPL-gruppen som hjälper dig att välja rätt emballage. Tillsammans väljer ni ut det lastemballage som bäst lämpar sig för ändamålet. Alla våra konsulter är utbildade inom de senaste logistiklösningarna för lastemballage för att hjälpa dig och ditt företag att hålla nere på kostnaderna.

Transportservice

Kan du inte själv hämta ditt inköp så hjälper vi dig naturligtvis med transporten. Genom vårt rikstäckande nätverk och dagliga verksamhet kan vi underlätta insamlingen av emballageavfall från er och era kunder. Genom framförhållning på våra lokala insamlingsstationer minskar vi belastningen på våra vägar.

Returservice

CPL-gruppen erbjuder ett komplett retursystem som underlättar insamling och reparation för dig och dina kunder och säkerställer att du får tillbaka emballaget. Kontakta vårt huvudkontor så berättar vi mer.

Hjälp oss att bli bättre

Det viktigaste för oss är att du är nöjd. Hör av dig om du har några synpunkter så att vi snabbt kan rätta till eventuella misstag.

Garanti

Vi har ett högt garantiåtagande på lastemballage. Allt från återköp till kostnadsfri återvinning. Garantiåtagandet är en del av vårt löfte om bra kvalité och service till ett lågt pris. Upptäcker du att ditt emballage är skadat eller att det saknas i antal vid leverans så kontakta oss eller ditt lokala företag inom CPL-gruppen. Du kan ringa eller kontakta oss här

Ekonomi

Vi försöker alltid att hitta nya och bättre vägar för att utnyttja materialspill och produktionskapaciteten. Om du tillverkar eller reparerar lastpall i endast några få exemplar så blir hanterings- och materialkostnaderna för varje pall rejält höga.

Vi jobbar på ett annat sätt. Inom CPL-gruppen adderar vi alla företagens behov och köper in råvaror till tusentals pallar åt gången. Det sparar vi pengar på och kan därmed erbjuda dig fördelaktiga och konkurrenskraftiga priser.