En produkt har en säkerhetsbrist om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas (Produktansvarslagen 1992:18).

Syftet med förpackningsförordningen är att produkter skall framställas på ett sådant sätt som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och miljöskyddsnivå som EU-direktivet föreskriver.

Vad förväntar du dig av en lastpall som ser ut som en EUR-pall?

I vårt arbete med producentansvaret har vi upptäckt att flertalet godstransporter med en lastbärare i trä sker på utdömt och utsorterat träförpackningsavfall som inte uppfyller några säkerhetskrav, den på marknaden så kallade “B-pallen”.

Detta har vi löst med CP-B.

All utsorterad EUR-pall som omhändertas av CPL kontrolleras av auktoriserad personal för att uppfylla de krav vi ställer på CP-B, vilken har ett gemensamt hållfasthet krav, för att användare skall veta vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Vidare märks CP-B för att inte användare skall sammanblanda dessa med EUR- eller B-pall.

CP-B är godkänd för att användas av ISO-certifierade företag.

1200×800 CP-B

 • Uppfyller produkt- och producentansvarslagen.
 • Har enhetlig identifikation och bärighetskrav.
 • Kontrollerad av auktoriserad personal för att motsvara ställda krav.
 • Godkänd för att användas i pallställ.
 • Rikstäckande service allt från reparation till återvinning.
 • Uppfyller EU´s förpackningsdirektiv.
 • Motsvarar krav och förväntningar från certifieringsorgan och arbetskydd.
 • Ett alternativ när ni ställer höga krav, utan att betala priset för EUR-pall.
 • Hel CP-B återköps av auktoriserade CPL-företag.
 • Visar avsändarens miljöansvar. (märkt med mönsterskyddat varumärke.
 • När ni vill ha: trygghet, kvalité, garanti och ekonomi.