Tillverkning

CPL-gruppen tillverkar alla typer av träemballage. Lastpall, exportlådor, häckar och specialemballage, allt efter ditt önskemål. Förutom på våra större produktionslinjer där tillverkning sker har vi mindre, snabba enheter som är lätta att anpassa efter just dina behov om du till exempel behöver specialemballage.

Reparationer

Vi reparerar EUR-pallar åt de flesta stora företagen i Sverige. Totalt närmare 100 000 st pallar i månaden. När våra reparationsföretag får hem EUR-pall granskas och sorteras de av våra erfarna raparatörer. Det trasiga virket byts ut och ett certifieringsnummer stämplas på lastpallen.

Vi reparerar allt pall- och träemballage som ingår i CPL-gruppens system. Allt som är möjligt att återanvända. Det minskar på energiförbrukning och basråvaror vilket bidrar till en bättre miljö.

Sortering

Företag anlitar oss för att sortera pallar som ska till palldepå. Du slipper fundera över vad som är godkänt eller inte. Efter sorteringen levereras pallarna efter ditt önskemål. Ej godkända pallar hämtas av dig eller repareras av oss. Vi utbildar också er personal i att sortera pallar enligt SIS normer.

CPLgruppens auktoriserade stationer har idag krav på sig att sortera ut förorenade delar på till exempel lastpall. Det ingår i reparationsstandarden och kontrolleras av våra miljöinspektörer samt DNV (Det Norske Veritas).

Vi kan vid återvinning bidra med stora mängder rent träavfall vilket leder till besparingar och minskade kostnader för alla berörda parter. Det blir en effektiv och rationell hantering.

Uthyrning

CPLgruppen hyr ut lastemballage. Att hyra emballage kan vara ett billigare alternativ för dig som ska magasinera eller lagra gods och vill hålla nere på kostnaderna inom företaget.